Η εταιρεία ΥΙΟΙ Γ.ΣΑΚΑΡΕΛΗ αποτελεί μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής προϊόντων από την επεξεργασία αλουμινίου,καθώς και εμπορεύεται τα παραγόμενα προϊόντα.Επίσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.